logo
Skip to content

Изказване на г-н Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, при откриването на годишната конференция на EACHA, Европейска асоциация на автоматизираните клирингови къщи, София, 22 май 2024 г.

Дами и господа,

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

Най-напред бих искал да Ви приветствам с добре дошли в България и по-специално в София, искрено се надявам, че ще имате възможност да надникнете в нашата богата култура, история и традиции. Бих искал да изразя и своята благодарност на организаторите за възможността да Ви приветствам на това събитие, което ще се фокусира върху теми като отпечатъка върху околната среда във финансовия сектор, изкуствения интелект, оперативната съвместимост на различните методи на плащане, трансграничните незабавни плащания и сигурни трансфери.

Наистина вярвам, че този форум е едно от най-добрите места, където можете да откриете най-новите иновации в сферата на разплащанията, да се запознаете с най-новите технологии и техните характеристики за сигурност, да споделяте идеи с индустрията и в същото време да общувате чрез споделяне на примери от най-добрите практики.

Обикновено в ежедневните ни дейности и динамичен стил на работа сме склонни да се концентрираме върху подробностите – малките детайли на нещата, конкретни работни задачи, оперативните резултати. Често изглеждаме погълнати от детайлите, от сроковете. В същото време се очаква бизнесът и публичният сектор, финансовите регулатори и участниците във финансовата сфера да подредят стъпките на устойчиво бъдеще в дух на партньорство. Подобна предпоставка изисква задълбочени стратегически подход и мислене – изкуството да виждаш по-голямата картина.

Заглавието на по-голямата картина, която предстои да обсъдим днес, е Индустрия 4.0 или известна още като Четвъртата индустриална революция, или 4IR. Това е следващото ниво на цифровизация на финансовия сектор, движена от възходящи тенденции, като доминирането на данни и свързаност, анализи, взаимодействие човек-машина и подобрения във финансовата взаимосвързаност и достъпност.

Всяка нова технология се самоусъвършенства и се доказва като ефективна и ефикасна чрез бързото ѝ въвеждане и чрез устойчивото увеличаване на базата ѝ от потребители. Процесът на въвеждане има две отличителни характеристики – надеждност и доверие. Тези две отличителни характеристики осигуряват рамката на процеса на вземане на решения на икономическите субекти и следователно трябва да бъдат втъкани във финансовите иновации още на етапа на проектирането им.

Индустрия 4.0 в своите аспекти на свързаност, усъвършенствани техники за анализ, автоматизация и най-модерни финансови технологии, които вече трансформират глобалния бизнес, е преди всичко дигитална. Този вятър на промяна във финансовия и платежния сектор носи значителни надежди за развитие в бъдещето на операциите и финансите като цяло.

Бих искал да разширя тази идея още повече – Индустрия 4.0 във финансовия сектор ще се окаже еталон за трансформацията на цялата икономика към зелено и устойчиво бъдеще. Но нека се съсредоточим не само върху възможностите на новите технологии, но и върху фундаменталната значимост на приоритизирането на нуждите и тревогите на хората, които ги използват и са повлияни от тях.

Тук ключът, сребърният куршум за бързото въвеждане на нови технологии и успех зависят главно от създаването на доверие и гарантирането на сигурността за потребителите. Това доверие се формира чрез обучение как да се използват новите технологии – чрез подробно обяснение как работят те в полза на хората, които ги приемат.

Това доверие има много аспекти – защита на поверителността, съгласуване на ценностите, безпроблемно използване и достъп, приоритизиране на сигурността, безопасност, прозрачност, надеждност и приобщаващо, отговорно и етично използване на новите и нововъзникващите технологии.

В заключение, самата същност на процесите на развитие и внедряване на новите технологии, градивните елементи на тяхното въвеждане и пътя към зелено и устойчиво бъдеще е концентрирана в една дума и само една дума – доверие.

Благодаря за вниманието!


Изтегли DOC (30 KB)