logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 декември 2005 г.

Във връзка с публикации в българската преса за дефектни банкноти от 100 лв. БНБ съобщава, че банкноти с посочения номинал са произведени еднократно през 2003 г. и в обращение не са пускани никакви дефектни банкноти. Към момента в Националния център за анализ на БНБ не са регистрирани неистински банкноти от 100 лв., емисия на 2003 г. В случай на съмнение относно истинността на банкноти и монети е необходимо те да се предават в БНБ или на органите на Министерството на вътрешните работи с цел извършването на експертна оценка.

За периода от пускането в обращение до днес делът на постъпилите за обработка в БНБ банкноти с номинал 100 лв., емисия 2003 г., е едва 0.01% от общия размер на емисията. БНБ не носи отговорност за изменения, настъпили при отделни банкноти вследствие употребата им в наличнопаричното обращение.

Искаме да напомним, че банкнотата с номинал 100 лв., емисия 2003 г., съдържа множество съвременни защитни елементи. Например лесно разпознаваем и специфичен воден знак и холограмна лента, както и променящо цвета си мастило, разположено в дясната половина от лицевата страна на банкнотата върху еделвайса.

В случай на държани от граждани банкноти от различни номинали с видимо повредени елементи тези банкноти следва да бъдат незабавно предавани за замяна в БНБ по условията и реда на Наредба № 18 за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение. БНБ уведомява търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра относно всички изисквания за предаване и замяна на българските банкноти. Осигуряването на постоянен обратен поток от банкноти към БНБ дава възможност за засилване на контрола върху качеството на банкнотите в обращение.