logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 декември 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 на БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешения на „Гроут Мениджмънт Лимитид” (Growth Management Limited), със седалище на Англо – Нормандски острови, и на „Хилсайд Апекс Фънд Лимитид” (Hillside Apex Fund Limited), със седалище на Каймановите острови, да придобият поотделно пряко акционерно участие от по 10% от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, София.