logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 ноември 2005 г.

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА

ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ И АГЕНЦИЯТА ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ НА

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

На 15 ноември 2005 г. делегация от Българската народна банка, водена от Управителя Иван Искров, бе на посещение в Агенцията по финансови пазари на Република Австрия. На официална церемония Управителят на БНБ, заместник-генералният директор във Федералното министерство на финансите на Австрия Алфред Лешек и изпълнителният директор на Агенцията по финансови пазари на Република Австрия Курт Прибил подписаха Меморандум за разбирателство между трите институции. На церемонията присъстваха Управителят на Австрийската национална банка Клаус Либшер, както и отговорни лица от австрийските институции, ръководещи банковия и финансов надзор. От българска страна на церемонията присъстваха подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, Емилия Миланова, Петър Андронов, главен директор на управление „Банков надзор”, и Даниела Бобева, директор на дирекция „Международни отношения и европейска интеграция”.

Това е поредният подписан меморандум на Българската народна банка с чуждестранен надзорен орган, който има за цел да регламентира сътрудничеството при надзора върху банките в съответните страни. С подписването на Меморандума за разбирателство между Българската народна банка, Федералното министерството на финансите на Република Австрия и Агенцията по финансови пазари на Република Австрия се поема взаимен ангажимент за обмен на информация с цел подпомагане ефективното изпълнение на надзорните функции на институциите и осигуряването на надеждно и стабилно функциониране на финансовите системи в двете държави. Регламентира се и процедурата и достъпът на съответните надзорни органи до клонове и дъщерни предприятия на техни търговски банки, осъществяващи банкова дейност на територията на другата държава - страна по споразумението, за осъществяване на инспекции на място върху дейността им. С Меморандума надзорните институции на Република България и Република Австрия изразяват желанието и готовността си за сътрудничество в областта на банковия надзор, което се основава на взаимно доверие и разбирателство.