logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 ноември 2005 г.

Днес, 2 ноември 2005 г., управителят на БНБ Иван Искров проведе среща с делегация на Комисията по бюджет на парламента на Чешката република, водена от нейния заместник-председател Иржи Вацлавек. По време на срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с предстоящото членство на България в Европейския съюз - финансовите перспективи в периода 2007 – 2013 г., обмяната на опит във финансовата сфера, валутната политика с акцент върху системата на валутен борд, както и регионалната политика. Чешката делегацията прояви интерес към стратегията на България за присъединяване към ЕС, както и към подписаното през 2004 г. споразумение между Министерския съвет на Република България и Българската народна банка.

Управителят на БНБ Иван Искров изрази очакването си, че чешкият парламент в кратки срокове ще ратифицира договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС.

След приключване на разговорите гостите разгледаха музейната сбирка на БНБ.

Чешката делегацията е на посещение у нас по покана на председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Петър Димитров. В нея участват представители от Чешката социалдемократическа партия, Комунистическата партия на Чехия и Моравия, Гражданската демократическа партия и от Християндемократическия съюз – чешка народна партия.

Снимка от събитието може да намерите в раздел Фотогалерия.