logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 ноември 2005 г.

НОВО ИЗДАНИЕ НА БНБ – „МЕЖДУНАРОДНИ ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ”

Българската народна банка предлага първата част на публикацията „Международни валутни резерви”. Публикацията е измежду първите опити у нас да се систематизират и представят макроикономическата същност и роля на международните валутни резерви. Едновременно с това се разисква съвременната практика за управлението на международните резерви – обикновено предмет на други научни области, като теорията на инвестициите и теорията на управлението на корпоративните финанси. Изданието е под общата редакция на Цветан Манчев, доктор по икономика, подуправител и член на Управителния съвет на БНБ, и е подготвено от екип експерти на централната банка.

Основна цел на публикацията “Международни валутни резерви” е да представи в систематизиран вид натрупаното в БНБ от началото на прехода до днес теоретично познание за международните валутни резерви и по този начин да улесни диалога между централната банка и обществеността. Публикацията е част от един дългосрочен проект за по-детайлно запознаване на обществото с институционалната култура и практика на БНБ, важен елемент от които е управлението на международните валутни резерви.

Ръководени от разбирането, че прозрачността е един от основните гаранти за общественото доверие в съвременните публични институции и в частност централните банки, БНБ се стреми непрекъснато да предоставя повече и по-задълбочена информация за своята дейност. Това обаче предполага и изисква обществото, и особено тази част от неговите представители, която се интересува от дейността на централната банка, да разбира езика, на който говорят централните банкери. Именно към тази група хора е насочено изданието.

Пълния текст на изданието можете да намерите на интернет страницата на банката – www.bnb.bg, раздел “Публикации”.

Всички отзиви и коментари за изданието ще бъдат приети с разбиране и благодарност от страна на БНБ. За тях можете да използвате полето за контакти на интернет страницата на банката или да ги отправите пряко на електронен адрес: treasury@bnbank.org.