logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 октомври 2005 г.

В съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка Управителят на БНБ представи в Народното събрание Отчета на банката за първото шестмесечие на 2005 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 29 септември 2005 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел Публикации, Периодични публикации.

Отчет на БНБ • януари - юни 2005 г.