logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 октомври 2005 г.

Българската народна банка обръща внимание, че в Националния център за анализ (НЦА) на неистински банкноти и монети на БНБ е регистриран нов тип неистинска банкнота от купюр 10 лева, емисия 1999 г., установяван често в ценни пратки на търговските банки.

Този тип неистинска банкнота е с ниско качество и са имитирани някои от основните защитни елементи, които се проверяват най-вече от гражданите, като: холограмна лента, воден знак, осигурителна нишка. Няма имитация на УВ-изображения и микротекстовете.

Неистинска банкнота

.

Метод за проверка:

1. При пипане с пръсти на ръцете лесно се установява хартия, различна от оригиналната банкнотна хартия. Липсва релеф в печата на определените места.

2. При накланяне на неистинската банкнота липсват оптическите ефекти в холограмната лента. Числото “10” не пулсира.

3. При поставяне на банкнотата срещу светлинен източник се наблюдава лоша имитация на портрета във водния знак и на осигурителната нишка.

4. При проверка с лупа не се чете микротекст на определените места (за проверка се използва лупа с увеличение от 6 до 10 пъти).

5. При проверка с УВ-лампа (365нм) не се наблюдава имитация на УВ-защитата:

В случай на съмнение относно истинността на банкнотите следва същите да се изпращат съгласно изискванията на чл.27 от Закона за БНБ, (ДВ, бр.10 от 2005 г.) в отдел НЦА към дирекция “Емисионна политика и контрол” на БНБ.