logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 октомври 2005 г.

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Христов Беловски в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Общинска банка” АД, гр. София.