logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 септември 2005 г.

БНБ ПУСКА В ОБРАЩЕНИЕ ПЪРВАТА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА БАНКНОТА

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за БНБ Българската народна банка пуска в обращение от 15 септември 2005 г. възпоменателна банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г., със следното описание:

Технически параметри:

- номинална стойност - 20 лева;

- размери - 134 х 74 мм;

- основен цвят – лилав;

- хартия - тонирана в бледолилаво;

- воден знак - полутоново изображение на изправен лъв;

- електротипен воден знак - инициалите “БНБ”;

- антикопирна ивица, състояща се от:

• защитен елемент “Varifeye®”, представляващ прозорец в хартията, през който върху бяла подложка се виждат числата “20”, а върху черна подложка се появяват диагонални ленти;

• холограмно изображение на числото “20”, което пулсира в различни цветове при накланяне на банкнотата;

• емблема на Българската народна банка с холограмен ефект;

- осигурителна нишка - вградена в хартията лента с негативен минитекст “БНБ 20”, частично излизаща от обратната страна на банкнотата и променяща цвета си от лилав в зелен;

- регистър на проглед – изображение на числото “20” се оформя в правоъгълно шахматно поле при наблюдение срещу светлина;

- мастило с променящ се цвят (OVI) – числото “20” в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата променя цвета си от лилав в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение;

- знак за слепи граждани – релефно изображение на два кръга, разположени един над друг.

Автор на дизайна на банкнотата е Кирил Гогов.

Тираж на банкнотата: 250 000 броя.

[<br>]

.

На лицевата страна на банкнотата е изобразена символика на БНБ: стилизирани елементи от сградата на БНБ, емблемата на БНБ и други многоцветни фонови мрежи с подходяща структура, винетки, розетки, аналогични на банкнотите от първите емисии на БНБ.

[<br>]

.

На обратната страна на банкнотата е поместена реплика на първата българска банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 1885 г., запазената стара сграда на БНБ, скулптурно изображение на седнала женска фигура, използвано при банкнотите от 1 и 2 лева, емисия 1920 г., и държавният герб на Княжество България.