logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 септември 2005 г.

БНБ ПУСКА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА

БАНКНОТА ОТ 20 ЛЕВА

Днес, 8 септември 2005 г. на основание чл. 25 от ЗБНБ, Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за пускане в обращение от 15 септември 2005 г. на първата българска възпоменателна банкнота от 20 лева, емисия 2005 година.

Преди 120 години, на 1 септември 1885 г. са пуснати в обращение първа емисия български банкноти от 20 и 50 лева. Те са отпечатани в Петербургската печатница “Экспедиция государственных бумаг” през август същата година.

Новата банкнота от 20 лева, емисия 2005 г., която БНБ ще пусне в обращение, е посветена на този 120-годишен юбилей. Тя ще бъде с размери 134 х 74 мм. При проектирането й са използвани основните характеристики на последната серия български банкноти от 1999 г., като за пръв път при банкнотопечатането в световен мащаб в банкнотата ще бъде вграден нов защитен елемент “Varifeye®”.

На 14 септември (сряда) 2005 г. от 12.00 ч Управителният съвет на Българската народна банка ще представи първата българска възпоменателна банкнота от 20 лева, емисия 2005 година.