logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 август 2005 г.

От 26 август 2005 г. съгласно тристранен договор между МФ, БНБ и ОББ Българската народна банка преустановява обслужването на притежателите на сертификати за собственост на държавни ценни книжа (ДЦК) от емисии с целево предназначение за инвеститори – физически лица, които са придобити чрез нея.

Дейността по обслужването на ДЦК за граждани се прехвърля на Обединена българска банка, клон “Цар Освободител”, който се намира на ул. “Г.С. Раковски” № 96.

На 2 септември 2005 г. в ОББ ще бъде възобновено изплащането на главници и лихви с настъпил падеж, а от 7 септември 2005 г. ще продължи обратното изкупуване на ДЦК съгласно условията на съответната емисия.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръщат на телефони:

811-25-10, 811-25-14 в ОББ;

9145-1661 в БНБ.