logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 август 2005 г.

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 4 от Наредба № 20 на БНБ Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на: г-н Михаил Георгиос Властаракис, г-н Евангелос Йоанис Кавалос, г-н Дейвид Артър Уотсън, Христос Продромос Комиопулос в качеството им на членове на Съвета на директорите на “Българска пощенска банка” АД, гр. София.