logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юли 2005 г.

Днес, 28 юли 2005 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие Програма за отсичане на възпоменателни монети през 2006 г.”, както и “Предварителна програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за периода 2007 - 2009 г.”.

В тях ще бъдат спазени принципите на последователност и взаимна обвързаност в емисиите. Програмата за периода 2007 - 2009 г. ще бъде предоставена за обществено обсъждане чрез интернет-страницата на БНБ. Желанието на Управителния съвет на Българската народна банка е да се събере повече информация за интереса на обществеността към бъдещите теми за емитиране на нови възпоменателни монети и банкноти на БНБ. Възприемането на този нов принцип на по-голяма публичност и диалогичност в политиката на възпоменателното монетосечене от страна на БНБ ще създаде по-широки възможности и гъвкавост при планиране на темите за възпоменателните монети в средносрочен период.

Програма за 2006 г.

Предвид досегашната добра практика в БНБ при избор на теми и анализи на продажбите на възпоменателни монети, се очертаха няколко серии от възпоменателни монети, каквито досега не са отсичани.

1. През 2006 г. БНБ ще започне отсичането на монетна серия “Българските занаяти” на етнографска тематика, с която да продължи емитирането на монети с нанесено оцветяване. В последните четири години бяха емитирани такива атрактивни монети в серия и към тях бе проявен изключителен интерес. Поради по-ниската им цена те са достъпни както за колекционери, така и за широки слоеве от обществото. Първата монета от серията ще бъде на тема “Лозарство и винопроизводство” и ще бъде пусната в обращение на 14.02.2006 г. Тематиката, свързана с българската етнография, е избрана, за да се потърси популяризиране на националната ни идентичност в обединена Европа.

2. През 2006 г. ще започне емитирането на серия от три сребърни монети “Национални паркове и резервати” на екологична тематика, от която първата монета да бъде под наименованието “Българското черноморие”. Идеята е да се популяризира българската природа, нейното съхраняване и да се създаде траен интерес към българските монетни серии сред по-широк кръг наши и чужди туристи.

3. През 2006 г. чрез новата тематика “Историческо наследство и изкуство” ще се обособи серия “Съкровищата на България”, която под нова форма ще продължи изобразяването върху възпоменателните монети на съкровища от античното изкуство по нашите земи. На монетата през 2006 г. ще бъде изобразен мотив от съкровището от Летница.

Трябва да се отбележи, че монети, представящи античното ни изкуство, са емитирани през 1985 г. - “ХХІІІ генерална конференция на Юнеско” и 1998 г.- “Ритон”. Монетите от серията “Историческо наследство и изкуство” ще бъдат сребърни с нанесено позлатяване, като се спази техниката на изработване на самите съкровища – сребърни с позлатяване.

4. През 2006 г. ще продължи практиката за емитиране на малки златни монети, популярни в последните години не само сред колекционерите, но и сред все повече клиенти на БНБ, като подходящи за подарък. Емитирането на този тип монети, ще се продължи с нова серия монети с тематика “Българска иконография”, като бъдат изобразени светци, свързани с традиционни български именни дни. Първата монета ще бъде “Св. Йоан Кръстител”, която ще бъде пусната в обращение преди коледните празници догодина.

Програма през периода 2007 - 2009 г.

През периода 2007 - 2009 г. ще продължи с емитирането на монети от тематиките “Екология”, “Историческо наследство и изкуство”, “Етнография”, “Българска иконография”. Също така за периода 2007 – 2009 г. ще се продължи традицията за емитиране на монети, посветени на Олимпийска тематика (Летни олимпийски игри в Пекин и Зимни олимпийски игри във Ванкувър).

През периода 2007 г. - 2009 г. ще започне с отсичането на нова серия възпоменателни монети “Именити български гласове”.