logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 юли 2005 г.

Във връзка с настъпилата промяна в системата на управление на “Българска пощенска банка”АД – от двустепенна на едностепенна (Съвет на директорите), Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова преиздаде Сертификатите за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на: г-н Асен Василев Ягодин, г-н Атанасиос Дионисиос Петропулос, г-н Антониос Константинос Хасиотис и г-н Теодорос Стилианос Каракакис, в качеството им на членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на “Българска пощенска банка”АД, гр. София.