logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юли 2005 г.

Интересът към опита на Българската народна банка нараства

На 20 юли 2005 г. на посещение в Българската народна банка беше делегация на Китайската народна банка (КНБ), ръководена от г-н Лю Шън Жен, от Държавната валутна администрация към КНБ.

Делегацията беше посрещната от Димитър Костов, подуправител на БНБ, ръководещ управление “Банково”. Целта на посещението на китайската делегация беше да се проучи опитът на Българската народна банка в управлението на валутните резерви и предотвратяването на кризи.

Китайските гости проявиха интерес към текущото развитие на икономиката на страната и в частност състоянието на банковата система. Подуправителят Димитър Костов представи средносрочните перспективи пред развитието на българската икономика, свързани с близкото членство на България в Европейския съюз и впоследствие в Еврозоната.

Подуправителят запозна гостите от китайската делегация с промените в Закона за БНБ, със Стратегията за развитие на БНБ 2004 - 2009 г., както и с приетото през 2004 г. споразумение между БНБ и Правителството на България, очертаващо пътя на страната ни до членството в Еврозоната. Освен това той представи дейността на БНБ в условията на валутен борд, както и мерките за предотвратяване на системни кризи в банковата система.

На делегацията беше показана презентация, подготвена от анализаторския отдел на централната банка, на тема “Поддържане на стабилността на финансовата система”. Гостите бяха запознати подробно с работата на централната банка по изготвяне на макроикономически прогнози, със системата от индикатори за “ранно предупреждение” и с някои аспекти на управление на валутните резерви.

Срещата премина в изключително приятелска обстановка. Двете страни бяха единодушни, че чрез тясното сътрудничество не само ще се разши обменът на опит и информация между двете институции, но и чрез тези контакти се създава фундаментът на бъдещата съвместна работа. Това е второто посещение на високо равнище от Китайската народна банка в БНБ, след като през месец октомври 2004 г. беше проучена структурата и организацията на работа на БНБ.

Китайските гости разгледаха музейната сбирка на БНБ.