logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юли 2005 г.

От днес, 1 юли 2005 г., Румъния извършва деноминация на официалната си валутна единица и въвежда нова румънска лея (RON), която заменя старата румънска лея (ROL). Съотношението на деноминиране е 1 RON = 10 000 ROL. Старата и новата парична единица ще бъдат едновременно в обращение от 1 юли 2005 г. до 31 декември 2006 г. От 1 януари 2007 г. обмяна на стари срещу нови румънски банкноти и монети ще може да се извършва само в клоновете на Румънската национална банка и определените със заповед на Управителя й румънски търговски банки.

Промяната е отразена в списъка на референтните валутни курсове на чуждестранните валути към българския лев на Българската централна банка.