logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 юни 2005 г.

УПРАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА И НАЦИОНАЛНАТА БАНКА НА РУМЪНИЯ УЧАСТВАТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕЦБ

Г-н Искров (Българска народна банка) и г-н Исъреску (Национална банка на Румъния), Управители на централните банки на двете присъединяващи се страни (ЦБПС), днес за първи път участваха като наблюдатели в заседание на Генералния съвет на ЕЦБ.

През май 2005 г., подобно на подхода, приложен през 2003 г. по отношение на централните банки на десетте присъединяващи се страни с цел повишаване на сътрудничеството с ЦБПС при подготовката за разширяването на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ), управленските органи на ЕЦБ решиха да поканят Управителите и експерти от ЦБПС да участват, от датата на подписване на Договора за присъединяване към ЕС, в заседанията на Генералния съвет, съответно на Комитетите на ЕСЦБ.

Днешното заседание на Генералния съвет е първото, проведено след подписването на Договора за присъединяване в Люксембург на 25 април 2005 г.