logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 юни 2005 г.

СТИПЕНДИАНТИ НА БНБ ЗА 2005/2006г.

За втора поредна година Българската народна банка проведе конкурс за стипендианти - бакалаври, магистри и докторанти. По случай своя 125-годишен юбилей през 2004 г. Българска народна банка обяви три едногодишни стипендии за студенти с образователни степени бакалавър, магистър и докторант. В конкурса за учебната 2005/2006г. участваха студенти – български граждани от висшите учебни заведения в страната и чужбина.

Инициативата цели да събуди интерес и да накара младите хора да потърсят информация по банкови теми. Нашата амбиция е да стимулираме студентите да разсъждават по въпроса за въвеждане на еврото, за бъдещата банкова и финансова политика на страната. Очакваме, че студентите, които се включиха в конкурса, са научили много нови неща и ще формулират добри идеи за развитието на банковия сектор. Писмените работи показаха познания за изискванията на Икономическия и валутен съюз на ЕС, за състоянието и проблемите на банковия сектор в страната, за предизвикателствата пред икономиката на България на прага на ЕС. Имаше ясно формулирани тези и новаторство при излагане на аргументите, добра писмена култура и логическа обвързаност на научните постановки.

Големият интерес към конкурса направи избора на селекционната комисия с председател проф. Гарабед Минасян, член на УС на БНБ, изключително труден. Кандидатите бяха оценявани по представени документи - академични резултати, есе, автобиографии, мотивационни писма и препоръки, в трите образователни степени на специалностите Финанси и банково дело, Икономикс, Счетоводство и контрол и Икономическа статистика и иконометрия.

Въпреки широкия спектър от теми на представените есета и наличието на достойни кандидатури, комисията гласува единодушно избора си. Комисията прецени, че кандидатите магистри не съответстват на високите изисквания и замени стипендията за магистър с втора стипендия за бакалавър.

Номинираните стипендианти са:

Весела Димитрова, докторант в ИУ Варна, с представено есе на тема „Представлява ли държавният дълг прехвърляне на бреме върху бъдещите поколения?”;

Никифор Николов, бакалавър в УНСС, с представено есе на тема „Кредитната експанзия в България - предпоставки и рискове”;

Симеон Танчев, бакалавър в УНСС, с представено есе на тема „Стабилните пари: критична стъпка по пътя към стопанска свобода и просперитет”;

Стипендиантите ще имат възможност да подготвят научни материали, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на БНБ и отпечатани в поредицата „Дискусионни материали” на БНБ.