logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 май 2005 г.

БНБ ОРГАНИЗИРА ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

На 16 и 17 (понеделник и вторник) май 2005 г. в хотел “Азалия”, курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, Варна, ще се проведе Третата годишна конференция на централните банки на Балканските държави, организирана от Българската народна банка.

Темата на конференцията тази година е “Икономическо моделиране и прогнозиране” и е актуална за централните банки от региона поради предизвикателствата, пред които се изправят експертите при разработването на модели за анализ и прогнозиране на икономическите тенденции. За страните от региона, където преходът към пазарна икономика за кратък период от време съществено промени характера на поведението на икономическите агенти, изучаването на връзките и взаимозависимостите в икономиката среща значителни трудности. Целта на конференцията е да се обмени опит с експерти от централни банки и академичната общност от други държави за проблемите и начините за тяхното преодоляване при разработването на качествени модели за анализ и прогнозиране.

Почетен лектор на конференцията ще бъде Фредерик Демерс, експерт от централната банка на Канада. Централната банка на Канада е широко известна с дългогодишния си опит в разработването на иконометрични модели за анализ и прогнозиране. Експерти от Българската народна банка и Агенцията за икономически анализи и прогнози ще представят макроикономическите модели, с които разработват тримесечни и тригодишни прогнози. Експерт от Македонската централна банка ще изнесе доклад за прилагания от тях макроикономически модел за прогнозиране.

Освен модели за макроикономическо прогнозиране на конференцията ще се дискутират доклади, които представят моделиране на различни набори от икономически променливи, необходими за изработването на краткосрочни и средносрочни прогнози. На конференцията ще се обсъждат методите и подходите за изграждане на икономически модели за анализ и прогнозиране. С доклади участват експерти на Австрийската централна банка, Сръбската централна банка, МВФ, представители на академичната общност от Италия, Испания, Гърция, САЩ и България. Докладите бяха селекционирани след подбор от предварително изпратени материали от централни банки и академичната общност на различни държави.

Гости на конференцията са представители на централните банки на Албания, Гърция, Македония, Словения, Сърбия, Турция и на паричната власт на Косово, както и представители на български държавни институции.