logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 май 2005 г.

БНБ - ДОМАКИН НА 13-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ “ФРАНКОФОНИЯ”

От 9 до 11 май 2005 г. в Маракеш, Мароко, се проведе дванадесетата годишна среща на централните банки от франкофонските държави “Франкофония”, в която като представител на БНБ взе участие г-н Николай Неновски, член на УС на БНБ. На нея бе взето решение тринадесетата годишна среща през 2006 г. да бъде организирана и проведена от Българската народна банка. Решението за избора на кандидатурата на България като страна домакин е било взето след оспорвана и силна конкуренция с централните банки на Люксембург и Швейцария.

Във връзка със скорошното подписване на договора с ЕС и предстоящото членство на България в съюза през 2007 г. това събитие е изключително важно и престижно за представянето на страната ни в общността. Годината непосредствено преди присъединяването на България като пълноправен член на ЕС е стратегически важна, защото тогава ще бъдат правени оценки и взети решения от изключително значение за интеграционния процес. Домакинството на събития от такъв висок ранг помагат за представянето на страната ни в общността като надежден и стратегически партньор и дават уникалната възможност за воденето на активна политика за подкрепа в осъществяването на ключови реформи по пътя към европейската ни интеграция.

Срещите на представителите на централните банки от над 30 страни – членки на “Франкофонията”, са свързани с редовно и активно участие на управителите и членове на управителните съвети от евросистемата – Франция, Белгия, Люксембург, също и Канада и Швейцария. Голяма част от новите страни членки, както и бъдещите такива, са изключително активни, като например Словения, Румъния, Полша. България е изключително добре приета на форума и досега е участвала в шест срещи. Форумът дава възможност за контакти и сътрудничество освен с европейските страни и с централните банки от други региони, като Азия, Африка, арабските страни. На срещата в Маракеш управителите на централните банки на Швейцария, Белгия и Люксембург са изявили желание да засилят двустранното сътрудничество с БНБ и да бъдат сключени рамкови споразумения.

Темата на срещата през 2006 г. ще бъде свързана с анализ на първите резултати от разширяването на ЕС, Базел II, промените във функциите на централните банки и ролята на комуникацията на централните банки с обществото.