logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 май 2005 г.

Днес, 11 май 2005 г., 39-тото Народно събрание на Република България гласува Законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Отчитайки важността на това събитие в най-новата история на Република България и воден от желанието повече хора да станат съпричастни с него, Управителният съвет на Българската народна банка на основание чл.25, ал.1 от ЗБНБ пуска от 25 май 2005 г. разменна монета с номинална стойност 50 стотинки като част от паричното обращение. На лицевата страна е запазен дизайнът на монетата от 50 ст., която в момента е в обращение, като е променена само годината на емисията “2005”.

Поради големия интерес към сребърната възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване “България – Европейски съюз”, която Българската народна банка наскоро емитира, на обратната страна на разменната монетата от 50 ст. ще бъде използван същият дизайн - фрагмент от фреската в тракийската гробница в Казанлък (ІV-ІІІ в. пр.Хр.) с разположени околовръст 12 звезди и надпис “EU” (инициали на Европейския съюз на латиница) и “БЪЛГАРИЯ”, като помежду им е изобразена роза.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

50 стотинки

метал

сплав, CuNiZn

качество

гланц

емисия

2005 г.

тегло

5 г

диаметър

22.5 мм

гурт

назъбен

тираж

500 000

художествен проект

Богомил Николов, Петър Стойков, Владимир Йосифов

 

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "50" и годината на емисията "2005". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

 

На обратната страна на монетата е изобразен фрагмент от фреска в тракийската гробница в Казанлък (IV - III в. пр. Хр.) с разположени околовръст 12 звезди и надпис "EU" (инициали на Европейския съюз на латиница) и "БЪЛГАРИЯ", като помежду им е изобразена роза.