logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 май 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 29 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова разреши на “Централна кооперативна банка” АД да открие свой банков клон в град Никозия, Република Кипър.