logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 април 2005 г.

Във връзка с продажбата на акции от Еднолично акционерно дружество „Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА)”, днес 29.04.2005 г. (петък) в БНБ се състоя официалното приключване на сделката. Присъстваха управителят на БНБ Иван Искров, подуправителят, ръководещ управление „Банково” Божидар Кабакчиев, както и изпълнителните директори на 25 (двадесет и пет) търговски банки. На срещата бяха получени подписаните Договори за продажба на акции и бяха връчени Временните удостоверения за притежаване на акции от капитала на „БОРИКА” ЕАД.

Броят на договорените акции за продажба е 1598 или 63.76 на сто от капитала на БОРИКА ЕАД, а цената на една акция е 3 904 лева и съответно общата покупна цена е 6 222 976 лева.

Търговска банка

ДЯЛОВЕ

Брой акции

Инвестбанк АД

0.84

21

Общинска банка АД

4.48

112

ПИБ АД

6.60

165

Райфайзенбанк(България) ЕАД

2.60

65

Евробанк АД

1.00

25

Банка ПИРЕОС, клон София

0.28

7

Юнионбанк АД

0.40

10

ОББ АД

6.60

165

Корпоративна търговска банка АД

0.92

23

Прокредитбанк(България) АД

0.60

15

Токуда Банк АД

0.16

4

Банка ДСК ЕАД

6.60

165

ДЗИ Банк АД

5.20

130

СЖ Експресбанк АД

5.32

133

Унибанк АД

0.92

23

Алианц България АД

0.84

21

Булбанк АД

5.32

133

Ейч Ви Би Банк Биохим

4.72

118

ЦКБ АД

2.92

73

Банка Хеброс АД

3.84

96

СИБанк АД

1.88

47

БПБ АД

1.36

34

Емпорики банк България ЕАД

0.12

3

Алфа банк - клон София

0.12

3

Насърчителна банка АД

0.12

3

ВСИЧКО:

63.76

1594