logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 април 2005 г.

Считано от 1 април 2005 г., Европейската централна банка (ЕЦБ) разшири списъка на валути, за които ежедневно обявява референтни обменни курсове спрямо еврото със следните седем валути:

- китайски ренминби юан;

- хърватска куна;

- индонезийска рупия;

- малайзийски рингит;

- филипинско песо;

- руска рубла;

- тайландски бат.

Досегашната политика на БНБ е да актуализира списъка от валути, за които публикува референтни курсове към българския лев, съобразно решенията на ЕЦБ за актуализация на списъка на валути, за които ежедневно обявява референтни обменни курсове спрямо еврото. С оглед на подготовката за членство на БНБ в Европейската система на централните банки Управителният съвет прие решение да разшири списъка от валути, за които БНБ публикува референтни курсове към българския лев, като добави посочените седем валути. Промяната на списъка влиза в сила от 3 май 2005 г.