logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 април 2005 г.

Днес, 18 април (понеделник) 2005 г., на посещение в Българската народна банка по линия на комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз бяха двадесет водещи журналисти, акредитирани към европейските институции. Те са в България в периода 17 – 20 април и са от Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Португалия, Испания, Словакия и Словения.

Целта на посещението е седмица преди подписването на договора за присъединяване журналистите да придобият повече информация за икономиката на България, както и за политиката на централната банка.

Основните теми, които бяха обсъждани по време на срещата, бяха действието на паричния съвет в страната, неговата роля за добрите икономически резултати, които България постига, както и перспективите по отношение на членството в еврозоната и участието на БНБ в евроситемата.

Управителят на БНБ очерта пътя, по който страната ще премине до членството й в еврозоната. България възнамерява да подаде молба за членство във Валутния механизъм II в началото на 2007 г., веднага след членството на страната в ЕС, при сегашното ниво на валутен курс от 1.95583 лева за едно евро, да бъде готова да изпълни Маастрихстките критерии, както и да стане пълноправен член на еврозоната през втората половина на 2009 г. или началото на 2010 г. На поставения въпрос за подкрепата на съществуващия режим на паричен съвет управителят Искров подчерта ясно, че в обществото и в политическите партии съществува консенсус за запазване на режима на паричен съвет до членството на България в еврозоната.

По време на срещата управителят на БНБ запозна журналистите със законовата рамка, определяща дейността на централната банка, както и със стратегията на България по отношение членството й в еврозоната.

Журналистите разгледаха музейната сбирка на БНБ.