logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 април 2005 г.

Във връзка с призоваването, днес 15 април 2005г., на г-жа Емилия Миланова, подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор” в столичното следствие, Българската народна банка е озадачена от възобновяването на следствието по случаите по отнемането на лицензиите на „Капиталбанк” –АД и „Добруджанска търговска банка”-АД, след 6 години, без да са налице нови факти или обстоятелства и при условие, че органите на съда и прокуратурата многократно потвърдиха състоятелността на действията на Централната банка.

Каквито и средства да се използват срещу нея, БНБ ще отстоява интересите на вложителите, както Закона го изисква и твърдо застава зад своите досегашни решения.

БНБ e взела решенията за отнемане на лицензията на “Капиталбанк”-АД и Добруджанска търговска банка”-АД след внимателен професионален анализ на финансовото състояние на банките. Проучени са били задълбочено всички тeхни активи, схемите, чрез които банките са направили фиктивен опит за увеличаване на своя капитал. Екипи от експерти в управление “Банков надзор” дълго са анализирали състоянието на активите и задълженията на банките, вноските в капитала им и способите за погасяване на техните задължения.

БНБ е призвана да контролира банковата система и да се грижи за нейната стабилност. Това нейно публично правно задължение не може да се разглежда вън от задължението й да санкционира всеки опит да се заобиколи законa и да се създават счетоводни привидности, с които да се заблуждават вложителите в банките и другите техни кредитори.

Днес, Българската народна банка потвърждава правилността на взетите от Управителя на БНБ, по предложение на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, решения за отнемане на лицензиите на “Капиталбанк”-АД и Добруджанска търговска банка –АД и се надява на бързо и справедливо решение.