logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 април 2005 г.

БНБ публикува седмичната информация за паричната и лихвена статистика за периода 4-8 април 2005 година. След значителния ръст през предходната седмица, вътрешният кредит се свива с 526.8 млн. лева (3.2%) до 16.160 млрд. лева, при увеличение на нетните вземания от правителствения сектор (+169.1 млн. лева) и намаление на вземанията от неправителствения сектор (-695.9 млн. лева, 4.1%). Съществен седмичен спад отбелязват вземанията от нефинансови и финансови предприятия съответно с 517.2 млн. лева (4.6%) и 227 млн. лева (35.6%), единствено тези от домакинства и НТООД продължават да нарастват (+48.3 млн. лева, 1%).

Данните доказват изказаните вече предположения за причините, довели изкуствено до значителен ръст на кредитите през последната седмица на месец март. Тези резки изменения на кредитните показатели не дават реална представа за действителното състояние на кредитния пазар и изкривяват съществено статистиката на паричните агрегати. Поради това при отчитането на данните за кредитирането във връзка с поддържането на допълнителните минимални резерви на търговските банки, БНБ ще предприеме мерки за ограничаване на влиянието на тези данни.