logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 април 2005 г.

Както предварително бе оповестено, днес, 15 април 2005 г., се проведе среща между УС на Българската народна банка и УС на Асоциацията на търговските банки. Целта на срещата бе УС на БНБ официално да се запознае с новия състав на УС на АТБ, както и да се проведе работна дискусия по въпроси от взаимен интерес за БНБ и търговските банки.

Основната тема на обсъждане бе динамиката на кредита за частния сектор и доколко развитието й през последната седмица на месец март ще позволи да се постигнат индикативните цели на БНБ за неговото нарастване през 2005 г. в рамките на 25 - 30 процента на годишна основа. Участниците в дискусията се обединиха около виждането, че по-равномерното нарастване на кредита за частния сектор е от интерес на финансовия сектор и устойчивото развитие на икономиката като цяло.

УС на БНБ запозна представителите на АТБ с планираните промени в Наредба №8, Наредба №9 и Наредба №21 на централната банка, което ще даде допълнителна сигурност, че поставените индикативни нива за нарастване на кредита за частния сектор през 2005 г. ще бъдат постигнати независимо от реализираните високи темпове в края на месец март.

По време на срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с физическата охрана на сградите на търговските банки, където се съхраняват ценности, както и политиката на търговските банки по отношение на рекламата на финансови продукти и услуги. УС на БНБ препоръча на търговските банки да следват политика на реклама на кредитните им продукти, която да дава максимално пълна, разбираема и сравнима информация на техните клиенти.

УС на БНБ запозна УС на АТБ с развитието на процедурата по приватизацията на БОРИКА.