logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 април 2005 г.

Днес, 8 април 2005 г., Българската народна банка публикува седмичната информация за паричната и лихвена статистика за периода 28 март - 1 април 2005 г. Данните показват, че вътрешният кредит отбелязва значителен седмичен растеж (+1.363 млрд. лева, 8.9%) до 16.686 млрд. лева. Тази засилената кредитна активност на търговските банки започва в началото на март и е свързана с промените в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви на търговските банки, влизащи в сила от 1 април 2005 г.

Растежът на кредитните агрегати продължи и през последната седмица на месец март, като бе отчетен най-високият седмичен ръст - 1.703 млрд. лева или 11.1% на вземанията от неправителствения сектор. Увеличават се вземанията на всички сектори – на нефинансови предприятия (+1.215.7 млрд. лева, 12.3%), на финансови предприятия (+240.8 млн. лева, 76.8%) и на домакинства (+246.2 млн. лева, 5.07%).

Този ръст се обяснява със стремежа на търговските банки да увеличат изкуствено размера на кредитите през първото тримесечие на годината с оглед увеличаване на базата, върху която ще се следи изпълнението на ограниченията, наложени посредством Наредба № 21. По този начин търговските банки се надяват да имат възможност да продължат да кредитират в размери, надхвърлящи значително определеното от БНБ нарастване на кредитите с 24 на сто на годишна база, без да бъдат санкционирани за това. Това дава основание на БНБ да обмисли допълнителни мерки за ограничаване влиянието на регистрираните пикови стойности на кредитните агрегати през месец март върху базата, формираща ограниченията, заложени в Наредба № 21.