logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 март 2005 г.

На заседание на Управителния съвет на Българската народна банка на 17 март 2005 г., бяха разгледани резултатите от получените от търговските банки заявки за закупуване на акции от БОРИКА ЕАД. Срокът за получаване на заявки от търговските банки изтече на 15 март 2005 година.

Предложение за закупуване на акции беше отправено до всички търговски банки, като са получени 26 заявки за закупуване на акции, а заявеният за закупуване капитал е 64 на сто от предложения за закупуване 66 на сто от капитала. За останалите 2 на сто от капитала на БОРИКА ЕАД не са получени заявки за закупуване на акции от търговски банки, които понастоящем не развиват бизнес с банкови карти. Критериите за закупуване на акции от БОРИКА ЕАД бяха предварително зададени и публично оповестени.

Българската народна банка е удовлетворена, че получените заявки са подадени от повече от половината от търговските банки, с което се изпълнява първото условие поставено от УС на БНБ за продажба на акции от БОРИКА ЕАД. Размерът на заявения капитал също надхвърля 51 на сто от капитала на дружеството, с което се изпълнява и второто условие, поставено от УС на БНБ за продажба на акции от БОРИКА ЕАД.

Поради това УС на БНБ счита, че сделката е успешна и ще продължи, като се пристъпи към прехвърляне от Българската народна банка на заявените за закупуване акции от търговските банки. Процедурата по прехвърлянето и продажбата на акциите на БОРИКА ЕАД се предвижда да приключи до края на месец април 2005 година.

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да пусне в обращение от 25 април 2005 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема “България – Европейски съюз”, с номинална стойност 1.95583 лева, емисия 2005 година, посветена на подписването на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.