logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2005 г.

Днес, 15 март 2005 г., на официална церемония в Българската народна банка от 10 ч управителят на централната банка г-н Иван Искров и подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова връчиха лицензии за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина на три търговски банки, по повод промяна на имената им на основание чл.11, ал.1 във връзка с чл.101, ал.1 от Закона за банките:

1. „ДЗИ БАНК” АД (бивша Росексимбанк);

2. "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД (бивша Унибанк);

3. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД (бивша Демирбанк, България).

Лицензиите бяха получени от управляващите институциите: Анна Събева – председател на УС и изпълнителен директор на „Интернешънъл Асет Банк” АД; Огнян Йорданов и Синан Кърджали – членове на УС и изпълнителни директори на „Търговска банка Д” АД; Диана Младенова – председател на УС и изпълнителен директор на „ДЗИ Банк”.

Снимка от събитието е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".