logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 март 2005 г.

Днес, 2 март 2005 г., на посещение в Българската народна банка беше Комисията по финанси на италианския сенат в състав: сенатор Рикардо Педрици – председател, сенатор Пиерлуиджи Кастелани – заместник-председател, сенаторите Роберто Салерно и Масимо Бонавита. Комисията беше придружавана от посланика на Италия в България Джан Б. Кампаньола. От страна на централната банка на срещата присъстваха управителят Иван Искров и подуправителите Емилия Миланова и Божидар Кабакчиев.

Сенаторите от италианската делегация проявиха интерес към текущото развитие на икономиката на страната и в частност състоянието на банковата система. Управителят Иван Искров представи средносрочните перспективи пред развитието на българската икономика, свързани с близкото членство на България в Европейския съюз и в последствие в Еврозоната. Управителят запозна италианските сенатори с промените в Закона за БНБ, с приетия документ – стратегия за развитие на БНБ 2004-2009 г., както и с приетото през 2004 г. споразумение между БНБ и Правителството на България, очертаващо пътя на страната ни до членството в Еврозоната.

По време на разговорите бяха дискутирани и въпроси свързани с текущото състояние на икономиката на България, икономическия растеж, притока на капитали, външната търговия, и в частност търговските връзки между Италия и България, както и състоянието на банковата система и кредитната активност. Иван Искров подчерта, че в България около 80% от банковата система е собственост на чуждестранни банки, като преобладаващата част от тях, около 90%, са на банки от страните - членки на Европейския съюз. От 2007 г. България става част от единния европейски пазар и ще важи принципът на единния паспорт, т.е. всяка банкова институция от страните членки ще може да оперира в България, както и нашите банки ще могат да оперират в страните от ЕС. Това налага особено стриктна и отговорна лицензионна политика от страна на БНБ, тъй като отговорността вече ще бъде не само пред българското общество, а пред всички страни - членки на ЕС.

По случай празника Баба Марта Иван Искров подари на сенаторите мартеници, а на посланик Джан Б. Кампаньола - комплект сребърни възпоменателни монети “Теодор Стратилат” и “Тодор Светослав Тертер”. От своя страна посланик Джан Б. Кампаньола подари на управителя плочка със сребърно изображение на сградата на италианския сенат. Това е традиционен сувенир на сената, който се подарява в изключително важни случаи.

Снимка от събитието е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".