logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 януари 2005 г.

На 27 и 28 януари 2005 г. на работно посещение в Българската народна банка беше г-н Франк Мос, главен секретар на Европейската централна банка.

Целта на посещението беше да се уточнят конкретните стъпки по предстоящото след подписването на Договора за присъединяване на страната към ЕС участие на представителите на БНБ в Генералния съвет и комитетите на ЕСЦБ.

ЕЦБ започва инсталирането на своите специализирани информационни системи в БНБ, които ще бъдат пуснати в действие на 1 май тази година. Целта е от 1 май БНБ да получава всички документи във връзка със заседанията на Европейската система от централни банки. След подписването на договора за присъединяването на Република България към ЕС Управителят на БНБ Иван Искров ще участва за първи път в заседанието на Генералния съвет на 17 юни 2005 г.

Още през тази година се очаква екипът по комуникации на Европейската централна банка да посети БНБ с оглед очертаването на обща стратегия за връзки с обществеността за целите на изпълнението на институционалния ангажимент на БНБ да информира обществеността за политиката на ЕЦБ и ЕСЦБ.

Бяха обсъдени и въпросите, касаещи отношенията между двете институции, като особено място беше отделено на запознаването с координационните механизми за участие на присъединяващите се страни в комитетите на ЕСЦБ. Гостите бяха запознати с дейността на администрацията, ръководена от главния секретар на БНБ, с управлението на човешките ресурси, сигурността, международните отношения и европейската интеграция.

Снимка от събитието е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".