logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 януари 2005 г.

Във връзка със събитията и изявленията от последните дни, свързани с акционерната структура на Общинска банка, Управление “Банков надзор” на Българската народна банка заявява, че всякакви паралели и сравнения с минали периоди от развитието на банковата система на страната са напълно неуместни и неподходящи.

Общинска банка е в добро финансово състояние, спазва банковите регулатори и осъществява дейността си в рамките на общоприетата добра банкова практика.

Очакваме, че уреждането на отношенията между акционерите ще се осъществи в максимално кратки срокове, без да се поставя под съмнение стабилността на банковата институция.