logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 януари 2005 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Людмил Владимиров Гачев и г-н Петер Виктор Харолд в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителени директори на банка “Хеброс” АД, гр. Пловдив.