logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 януари 2005 г.

Управителят на Българската народна банка Иван Искров и президентът на Европейската централна банка Жан Клод Трише подписаха споразумение в областта на борбата срещу фалшифициране на еврото в съответствие с приетите промени в Закона за БНБ (ЗБНБ). Целта на споразумението е да се подобри сътрудничеството между страните в областта на предпазването и разкриването на фалшифицирани евро банкноти. На основата на споразумението между страните ще се обменя информация във връзка с техническите и статистически аспекти на фалшифицирането на еврото.

Припомняме ви, че според промените в ЗБНБ, които Народното събрание прие на 14 януари 2005 г., изрично е записано, че БНБ, както и всички централни банки на страните от Евросъюза, ще защитава еврото от подправяне. За целта банките, финансовите къщи и обменните бюра са задължени да предават за експертиза в специализирания Национален център за анализ (НЦА) на БНБ, всички български и чуждестранни банкноти и монети, за които се съмняват, че са неистински или подправени, в срок до 3 работни дни. На притежателите на задържаните пари ще се издава документ, в който ще са описани количеството и вида на парите.

Ако експертизата на НЦА покаже, че парите са истински, то те ще се връщат на клиентите срещу споменатия документ, издаден при задържането. Цялата процедура ще бъде детайлно описана в Наредба, която БНБ ще издаде в съответствие с чл.27 от ЗБНБ.