logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юни 2024 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 юли 2024 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3.63 на сто.