logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 юни 2024 г.

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна
монета „Св. св. Петър и Павел“

От 24 юни 2024 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „Св. св. Петър и Павел“ от серията „Българска иконография“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 1757 (хиляда седемстотин петдесет и седем) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 юни 2024 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
100 лева, 2024 г.

Българска иконография • Св. св. Петър и Павел

На лицевата страна на монетата: в центъра – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2024“.

На обратната страна на монетата: канонични образи на св. Петър и св. Павел, държащи медальон с образа на Иисус Христос, и надпис над тях на два реда „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2024 г.

Номинална стойност

100 лева

Метал, проба

Au 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

8.64 г

Диаметър

24 мм

Гурт

гладък

Тираж

4000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Пламен Чернев и
Преслав Чернев


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1337 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (11508 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продават новата възпоменателна монета „Св. св. Петър и Павел“, емисия 2024 г. Изтегли PDF (245 KB)


Снимки