logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 юни 2024 г.

Днес в Паричния салон на Българската народна банка управителят на БНБ г-н Димитър Радев откри изложба, посветена на 145-ата годишнина от основаването на БНБ, в която са представени историята на институцията през годините и снимки на нейните сгради.

По повод годишнината на Централната банка по време на събитието бе представена и книгата „Мандат и функции на Българската народна банка (1879–1947) от поредицата на Българската народна банка с надслов „История на финансите и банковото дело“. Тя проследява развитието на нормативната рамка, уреждаща мандата и функциите на БНБ в периода от нейното създаване през 1879 г. до 1947 г.

Нормативната уредба на БНБ в периода 1948–1991 г. ще бъде представена в следващо издание.