logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 май 2024 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 юни 2024 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3.78 на сто.