logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 април 2024 г.

Днес Българската народна банка (БНБ) извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на Република България в размер на 660 000 000.00 лв. Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за 2023 година.