logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 април 2024 г.

Управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев се срещна с председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка г-жа Клаудия Бух и с председателя на Единния съвет за преструктуриране на ЕС г-н Доминик Лабуре по време на тяхното работно посещение в София. На срещата бе обсъдено участието на БНБ в двата ключови механизма на Банковия съюз – Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране, резултатите от това участие и предстоящите задачи в контекста на присъединяването на България към еврозоната.

В рамките на визитата си в София г-жа Бух и г-н Лабуре проведоха срещи в БНБ с подуправителите на БНБ г-н Радослав Миленков, г-н Андрей Гюров, г-н Петър Чобанов и членове на УС на БНБ, директори на дирекции и служители в централната банка. Гостите имаха срещи и в Министерството на финансите, с Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и в Университета за национално и световно стопанство.

България се присъедини към Единния надзорен механизъм на 1 октомври 2020 г. чрез установяването на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ, от което произтича и присъединяването към Единния механизъм за преструктуриране.

Повече информация за двата механизма се съдържа в посочените връзки: Единен надзорен механизъм; Единен механизъм за преструктуриране.Снимки