logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 март 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българска народна банка прие решение да прилага в надзорната си дейност, считано от 29 март 2024 г., актуализираната версия на Надзорния наръчник на ЕНМ (SSM Supervisory Manual). Решението е взето на основание чл. 16, т. 21 от Закона за Българската народна банка. Актуализацията на Наръчника има за цел да отрази реорганизацията в Банковия надзор към Европейската централна банка (ЕЦБ) след 2019 г.

Документът е одобрен от Надзорния съвет на ЕЦБ на 18 декември 2023 г. и е публикуван на 9 февруари 2024 г.

Пълният текст на документа е достъпен тук.