logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 март 2024 г.

Считано от 25 март 2024 г., продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация за тях можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.