logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2024 г.

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна
монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“

От 11 март 2024 г. Българската народна банка пуска в обращение медна възпоменателна монета на тема „125 години от рождението на Панчо Владигеров“ от серията „Български творци“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 54 (петдесет и четири) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 11 март 2024 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
2 лева, 2024 г.

Български творци • 125 години от рождението на Панчо Владигеров

На лицевата страна на монетата: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея: на нотно петолиние е изписана номиналната стойност „2 ЛЕВА“ на два реда, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината на емисията „2024“.

На обратната страна на монетата е изобразен Панчо Владигеров, околовръст надпис ‒ „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2024 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

16.4 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

7000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Светлин Балездров


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (984 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (1702 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продават новата възпоменателна монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“, емисия 2024 г. Изтегли PDF (113 KB)


Снимки