logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 февруари 2024 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за съответно прилагане, считано от 29 февруари 2024 г., на актуализирано „Ръководство на ЕЦБ за преглед и оценка на вътрешно-рейтингови модели“ (ЕCB Guide to internal models).

Основната цел на актуализацията е да се отразят настъпили промени в регулаторните изисквания, касаещи операционния риск, дефиницията за неизпълнение, критерии за оценка на пазарен риск, критерии за валидиране на моделите за кредитен риск от контрагента и др. Промените са публикувани от Европейската централна банка на 19 февруари 2024 г.

Пълният текст на Ръководството е достъпен тук.