logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 ноември 2023 г.

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна
монета с частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“

От 20 ноември 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване на тема „Цар Михаил III Шишман“ от серията „Средновековни български владетели“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 (сто четиридесет и четири) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 20 ноември  2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
10 лева, 2023 г.

Средновековни български владетели • Цар Михаил III Шишман

На лицевата страна на монетата: в центъра – позлатен медальон с изображение на монограм на цар Михаил III Шишман в композиция с грифон; под него емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2023“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата: в центъра – реплика на средновековна българска монета с изображение на цар Михаил III Шишман на кон, а под нея са изписани годините „1323-1330“; околовръст горе надпис „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“, а долу – „ЦАР МИХАИЛ III ШИШМАН“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2023 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000 с частично позлатяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Силвия Борисова


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1498 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (214 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“, емисия 2023 г. Изтегли PDF (102 KB)


Снимки