logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 октомври 2023 г.

Днес на основание чл. 4, ал. 2, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките Управителният съвет на БНБ определи проф. д-р Валерий Димитров за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) с мандат 4 години.

С приемането на решението на Управителния съвет на БНБ се прекратяват правомощията като заместник-председател на Управителния съвет на ФГВБ на Нели Кордовска, чийто мандат е изтекъл.