logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 август 2023 г.

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна
монета „125 години от рождението на Димитър Талев“

От 21 август 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение медна възпоменателна монета на тема „125 години от рождението на Димитър Талев“ от серията „Български творци“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 54 (петдесет и четири) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 21 август 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, Тексим Банк АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
2 лева, 2023 г.

Български творци • 125 години от рождението на Димитър Талев

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея: в ореол от лъчи номиналната стойност „2 ЛЕВА“ на два реда и стилизиран горящ светилник, а отдолу годината на емисията „2023“. Околовръст горе – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразен Димитър Талев, под портрета му – стилизирано перо за писане. Околовръст има надпис „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2023 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

16.4 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

7000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Тодор Ангелиев


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (965 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (3872 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“, емисия 2023 г. Изтегли PDF (103 KB)


Снимки